Choď na obsah Choď na menu
 


Litánie k Duchu Svätému

29. 3. 2011
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen. „BUĎ ZVELEBENÝ!“ (Opakuje sa za každou prosbou.) Duch Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka! Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho! Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať! Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdannosti a v úplnej dôvere v Boha! Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky! Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo! Duch Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť! Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše! Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo! Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti! Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia! Duch Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas! Duch Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy! Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam! Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam! Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas! Duch Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným! Duch Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom! Duch Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi! Duch Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať! Duch Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky! Duch Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby! Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti! Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diabolským! Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla! Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí! Duch Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.